På taket har vi scala 300 läng och 260 bred.

på golv har vi 300 läng och. 260 på bred.

på baksidan har vi 300 på längden och. 170 på breden.

på framsidan har vi 300 på längd och 170 på bred .

och till sist har vi gavlar 170 breden och 210 läng