Vilka är vi som har denna temablogg och hur tänker vi?

Det är år 4-6 på Svanberga skola i Norrtälje;
i år 4 är det 14+22 elever
i år 5 är det 29 st elever
och i år 6 är det 25 st elever

Genom denna temablogg vill vi arbeta entreprenöriellt tillsammans med våra elever för att skapa ett meningsfullt lärande. Då vi arbetar tematiskt får vi större utrymme för samarbete. Många ämnen har samma förmågor och genom detta arbete finns det möjlighet för eleven att visa sina förmågor på många olika sätt.

Genom detta arbete lär vi oss:
– att samarbeta
– att dokumentera
– välja rätt alternativ som leder arbetet framåt
– nya ord och begrepp

 

Vad säger läroplanen?

I läroplanen, kap 1, står det ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”
Det tycker vi att vi erbjuder eleverna genom denna blogg.

 

 

Upphovsrätt
När vi gör vårt skolarbete och sedan visar upp det för andra så blir det viktigt att lära sig saker som eleverna kanske inte upplevt som så viktiga tidigare;
Vad är sant på nätet? Vad får man låna av andra? Hur gör man för att låna? Hur skriver man för nätet på ett smart och framgångsrikt sätt?
Något som vi också lär oss är att förstå att allting på nätet har en avsändare med ett budskap, så det har även vi. Då är det lätt att förstå att allting annat på nätet kommer till på samma sätt. Vi pratar om upphovsrätt, vad Creative Commons är för något, hur man söker efter CC-material och vi pratar även om grundläggande principer för webbpublicering.
Så när vi jobbar med våra arbeten tänker vi alltid att alla arbeten ska vi kunna lägga ut på klassbloggen och då måste vi tänka på upphovsrätt och källkritik, om det är så att en elev vill lägg ut sitt arbete.

De bilder vi har lånat från andra har vi säkerställt att de har creativecommons-licens.
Alla våra egna bilder/filmer som vi lägger upp på bloggen har vi själva tagit och de tillhör oss, men man får självklart ”låna” av oss om man frågar först. Ibland lånar vi bilder och material som andra har skapat och då är det så klart med tillåtelse och då kommer det tydligt att märkas i källhänvisningen.

 

Varför vill vi vinna?

Då detta är en blogg som vi alla i mellanstadiet använder tillsammans anser vi att vi gör ett bra gemensamt arbete. Det är inte så ofta som vi har en gemensam arbetsyta, och det får vi via denna blogg, och det tycker vi bör uppmärksammas!

Vi är bra varje klass för sig, men vi blir ännu bättre tillsammans!

 

Om ni vill komma i kontakt med oss är det bara att skriva en kommentar i kommentarsfältet!

 

/ Klass 4a, 4b, 5a och 6a på Svanberga skola i Norrtälje