Till vår hjälp kommer vi att använda en hel del digitala verktyg. Här är de vi har använt oss av

iPads appar:

  • VoiceChanger
  • Min talande avatar
  • iMovie